Generisanje random lozinki iz shella se moze uradit na vise nacina. Ovdje cemo navesti jedan nacin.

head --bytes 22 /dev/urandom | base64
output: HnaDkOg1bz761p02KAWCECh5hO+LmA==

ili

head -c 12 /dev/urandom | base64
output: tnS/GSlJVHVjuX61

komanda cita prvih nekoliko linija bilo kojeg datog teksta i ispisuje ih kao standardni output u konzolu

head     

opcija limitira output na 12 bytes

-c 12     

omogucuje interfejs prema kernelovom random generatoru brojeva

/dev/urandom   

znak pipe prosljedjuje karaktere koje ispise head komanda na standardni output komandi base64

znak |    

sluzi za kodiranje outputa prethodnog coda komande sa base64, da se dekodira output koristimo base64 -d

base64