Nedavno je izasla 2.4 verzija Ruby programskog jezika. Vise mozete procitati na ovom linku.

U nastavku je opisan nacin kako instalirati te podesiti 2.4 verziju kao trenutnu i default verziju.

Pripreme

Logovati se kao root.

su root

Za Ubuntu korinsike

sudo su

Instalirati potrebne pakete za Debian/Ubuntu distribuciju.

apt-get install curl sudo

Slijede upute kako dodati novog korisnika sa usernameom ruby te unuta home direktorija navedenog korisnika instalirati posljednju ruby verziju.

Dodajemo korinsika ruby

adduser ruby

Dodajemo novog clana grupi sudo

usermod --append --groups sudo ruby

Sljedeci korak je logovanje kao korisnik ruby.

su ruby -l

Instaliranje RVM

Sljedeci koraci se izvrsavaju dok ste prijavljeni kao ruby korisnik.

gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3
\curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable  --ruby=2.4.0

U slucaju da key ne radi novi mozete pokupiti na ovom linku. Potrebno je sacekati da download i kompajliranje zavrsi. Zatim je potrebno izvrsiti

`source ~/.rvm/scripts/rvm`

Provjeriti da li je dodan zapis koji automatski loada RVM prilikom logovanja korisnika

grep rvm ~/.bashrc

U slucaju da grep ne vrati rezultate potrebno je ozvrsiti komandu ispod koja dodaje potrebno za automatsko zivrsavanje RVMa.

echo "source ~/.rvm/scripts/rvm" >> ~/.bashrc

Sada je potrebno ucitati nove postavke

source ~/.bashrc

Provjera da li je rvm uspjesno instaliran

Komanda u nastavku bi trebala prikazati RVM verziju.

rvm -v

Potrebno je ucitati ruby koji smo upravo instalirali

rvm use 2.4.0

Podesavanje i testiranje

Provjeriti instaliranu verziju ruby.

ruby -v

U slucaju da imate vec instaliran RVM komande za instalciju 2.4 verzije te postavljanje iste kao trenutnu i default verziju su.

rvm install ruby-2.4.0
rvm --default use 2.4.0
rvm use 2.4.0

Koje postavke kontrolise RVM?

RVM postavlja nove environment varijable od kojih su najvaznije MY_RUBY_HOME, GEM_HOME, RUBY_VERSION te modificira postojecu varijablu PATH. Trenutno postavljene vrijednosti navedenih varijabli mozemo provjeriti sa komandama u nastavku.

echo $RUBY_VERSION
echo $GEM_HOME
echo $MY_RUBY_HOME

Ako zelimo provjeriti sve environment varijable koje sadrze string ruby mozemo koristiti komandu ispod.

printenv | grep ruby